wire - fibre - wireless

Společnost WAVE SYSTEMS spol. s r.o. je od roku 2005 přímým nástupcem firmy WAVE, která působila v oboru vysokofrekvenční a mikrovlnné techniky a mikrovlnných a optických systémů od roku 1991. V těchto oborech má WAVE SYSTEMS silné odborné zázemí, pracují pro ni inženýři se specializací VF a mikrovlnná technika, programátoři a odborníci na metody CAD.

Hlavními současnými obory činnosti společnosti WAVE SYSTEMS jsou projekční práce v oboru metalické, optické i "wireless" komunikační techniky a vývoj a realizace speciálních VF a mikrovlnných obvodů a systémů.

Mezi nejdůležitější realizované práce patří zejména komplexní projekce rozsáhlých multifunkčních (video, data, hlas) sítí pro nejvýznamnější kabelové operátory v ČR. Projekční práce zahrnují, vedle návrhu metalických i optických částí sítí, i vyřízení nezbytných územních rozhodnutí a stavebních povolení. Profesionální aktivity společnosti WAVE SYSTEMS zahrnují i projekci radiových sítí typu point-to-point nebo point-to-multipoint. V oboru projekce vytvořila naše společnost od roku 1995 projekty komunikačních sítí v investiční hodnotě přes 2,1 miliardy Kč.

Mezi nejvýznamnější projekty v oboru návrhu a realizace VF a mikrovlnných obvodů a systémů lze zařadit návrh, výrobu a instalaci přibližně 1900 senzorů pro detekci mobilních telefonů ve 13 vazebních věznicích Vězeňské služby ČR nebo výrobu radarových senzorů pro detekci rychle letících objektů pro vojenské účely.