wire - fibre - wireless

Společnosti WAVE a WAVE SYSTEMS realizovaly od roku 1995 projekty telekomunikačních sítí s investičními náklady v objemu cca 2,1 miliardy Kč. Téměř všechny vyprojektované sítě byly realizovány a jsou úspěšně provozovány. Uvedeny jsou jen větší projekty:

Projekce celoměstských komunikačních sítí pro INTERCABLE CZ
V letech 1995 až 2001 jsme pracovali pro společnost INTERCABLE CZ (dceřiná společnost největšího nizozemského telekomunikačního operátora KPN) na projektech nových (new-built) hybridních opticko-koaxiálních komunikačních sítí v ČR. Realizovali jsme projekty pro města Most, Teplice, Duchcov, Žatec, Zlín (kompletní optická síť, část koaxiálních distribučních sítí) a Ústí nad Labem. Ve všech případech se jednalo o celoměstské sítě, umožňující napojení téměř 100 % bytů a nebytových objektů. Hlavní parametry sítí vyprojektovaných pro INTERCABLE CZ byly následující:
  • velmi rozsáhlý okruhovaný optický systém 1310 nm
  • 2 úrovně optických okruhů s mezipřevodem O/E-E/O, na primární celoměstský optický ring navazuje řada sekundárních optických ringů, pokrývajících jednotlivé městské části
  • 1 optický přijímač (OP) byl určen pro max. 500 bytových přípojek, navazující koaxiální distribuční rozvody mají přísně hvězdicovou strukturu, největší vzdálenost připojovaných objektů od OP je cca 600m
  • dálkové napájení všech aktivních komponent z OP bezpečným napětím 50 VAC (výpočet je prováděn na základě numerického řešení odporové sítě s typ. 10 - 30 hyperbolickými zátěžemi)
  • hvězdicové domovní koaxiální rozvody s instalovanými kroucenými páry do každého bytu
Projekty pro INTERCABLE CZ zahrnovaly celkem cca 120000 bytových účastnických přípojek, převážná část projektovaných sítí byla postavena a je úspěšně provozována. Sítě byly v letech 2003 až 2004 upgradovány pro obousměrný datový provoz (širokopásmový INRERNET), nyní je vlastní a provozuje společnost UPC.