wire - fibre - wireless
Systém WR-SSD pro detekci mobilních telefonů
Systém WR-SSD byl navržen pro detekci mobilních telefonů v  objektech Vězeňské služby ČR. V roce 2002 jsme vyhráli veřejnou obchodní soutěž na dodávku těchto systémů pro 13 vazebních věznic, kde od roku 2003 monitorují případné nelegální použití mobilních telefonů všech běžných formátů (dříve i NMT, nyní GSM900, DCS1800) v bezmála 1900 celách. Je připraven i upgrade pro služby typu CDMA (UMTS, UFON).