wire - fibre - wireless
Projekce radiových sítí
Firma WAVE zpracovala projektovou dokumentaci velké části digitální celoplošné radiové sítě MATRA - PEGAS pro policii ČR (investor – Ministerstvo vnitra ČR, stavebník - SIEMENS ČR). Vzhledem k povaze zakázky není možné prezentovat jakékoliv technické ani ekonomické detaily.