wire - fibre - wireless
Program RF-SPOJ 1.3
Program RF-SPOJ 1.3 vznikl jako jistý typ příslušenství k mikrovlnným anténám naší výroby. Je to jednoduchý program určený k návrhu mikrovlnných radiových spojů typu bod-bod. Součástí programu je otevřená databáze používaných vysílačů, přijímačů, antén a propojovacích kabelů. Profil mikrovlnného spoje lze načíst z digitální mapy nebo jej lze jednoduchým způsobem zadat z mapy pomocí vrstevnic. Do profilu zde doplnit významné budovy, anténní stožáry a lesní porosty. Program zkontroluje neporušenost 1. Fresnelovy zóny a vypočte všechny důležité parametry spoje (odstup C/N pro analogové spoje, BER pro spoje digitální). Program umožňuje modelování vlivu silného deště a atmosférických vlivů v rozsahu 10 MHz - 100 GHz a teplotních změn napájecích kabelů. Program RF-SPOJ byl již použit pro návrh několika set mikrovlnných spojů, a to zejména v pásmu 2,45 GHz a 10,6 GHz.