wire - fibre - wireless
Upgrade sítí MMDS a TKR pro společnost UPC Česká republika
Od roku 2000 pracuje naše společnost na projektové přípravě upgradů stávajících sítí MMDS a TKR pro společnost UPC Česká republika. Jedná se o rozsáhlé sítě v městských částech Praha - Nusle, Košík, Jižní Město, Petrovice, Horní Měcholupy, Hornoměcholupská, Písnice, Jalodvorská, Prosek, Kladno, Liberec, Jablonec nad Nisou, Česká Lípa, Hranice, Nový Jičín, Kroměříž. Hlavním záměrem všech upgradů bylo a je zprovoznění sítí pro rychlé obousměrné datové služby, zejména pro širokopásmový INTERNET. V rámci řešení projektů pro UPC jsme realizovali zejména následující práce:
  • systémový rozbor stávajících sítí
  • komplexní návrh nových optických propojovacích sítí
  • návrh koaxiálních přístupových sítí s ohledem na maximální využití stávajících metalických kabelů
  • návrh dálkového zálohovaného napájení všech zesilovačů a optických přijímačů
  • vyřízení územního rozhodnutí pro všechny nové kabelové trasy
  • zakreslení finálních stavů upgradovaných sítí do GIS (grafického informačního systému na platformě MICROSTATION)
Celkem projekty upgradu kabelových sítí UPC zahrnují celkem cca 125000 účastnických přípojek, pro optimalizaci struktury metalických sítí a vybudování nového okruhovaného optického systému byla získána územní rozhodnutí pro desítky km nových výkopů. Upgradované sítě jsou nyní používány pro distribuci analogových TV i R programů, DVB-C i internet s přenosovými rychlostmi až 100 Mbps.